ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ก่อตั้งครั้งแรกเมื่อ 24 มิถุนายน 2486 ตั้งอยู่ตรงข้ามห้างโรบินสัน เมธาวลัย ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรียน 2,606 คน ครู 94 คน ครูพี่เลี้ยง 8 คน คนงานภารโรง 25 คน

English Version

School Philosophy and Ideal | School Activities | About School | Administrative Department | School Regulations | School Song | Contact Us